ساخت پوسته فن و پروانه جهت مجتمع فولاد مبارکه

ساخت کامل پوسته فن و پروانه استیلی جهت مجتمع فولاد مبارکه

مجتمع فولاد مبارکه فن و پروانه

 

آخرین بروز رسانی: