کوره ریتورت - مدل عمودی

RETORT FURNACE - PIT Type

کوره ریتورت ، Retort furnace pit type

کوره ریتورت داری یک راکتور فولاد نسوز داخلی جهت جداسازی بار از فضای المنتها می باشد.

در داخل ریتورت (راکتور) امکان کنترل فشار و اتمسفر بدون آسیب به کوره و المنتهای حرارتی فراهم است. از این کوره جهت پخت مواد داری کربن آزاد مانند کک و همچنین انجام واکنشهای شیمیایی در دمای بالا و نیز انجام عملیات تحت گاز محافظ یا احیاء استفاده می شود.

 

این کوره با ابعاد سفارشی و به صورت تکفاز یا سه فاز و با دمای تا 1000 و تا 1200 درجه سانتیگراد تولید می شود.

کپسول داخلی این کوره قابل برداشتن و گذاشتن می باشد.

 

 

آخرین بروز رسانی: