آلبوم فن های سانتریفیوژ

آلبوم برخی از محصولات فن و پروانه شرکت متالورژ

با توجه به تنوع تولیدات فن و پروانه برخی از نمونه ها معرفی می شود:

پروانه با پره های ضد سایش

پروانه

پروانه بک وارد:

ایمپلر

پروانه ضد سایش:

پروانه

پروانه بک وارد:

impeller

پروانه سفارشی:
پروانه

پروانه فولادی بکوارد:
impeller

پوسته فن:

Fan Casing

پوسته فن:

Fan casing

پوسته فن با پوشش لاستیک ضد سایش:
کاربرد محیط خورنده

rubber linning fan

پروانه تمام آلومینیومی:

پروانه آلومینیومی

پروانه تمام آلومینیومی:

پروانه آلومینیومی

پروانه بزرگ:
پروانه فن

پروانه سانتریفوژ:

پروانه فن

پروانه انتقال مواد:
پروانه انتقال مواد

نمونه پروانه بزرگ:

پروانه بزرگ

پروانه محوری ( اکسیال):
پروانه محوری استیلی

پروانه محوری ( اکسیال ):
پروانه محوری Axial

پروانه کوره از جنس فولاد نسوز:
پروانه نسوز

پروانه کوره از جنس فولاد نسوز:

پروانه فولاد نسوز

آخرین بروز رسانی: