ماشین بالانس دینامیک فوق سنگین

یکی از بزرگترین ماشین های بالانس دینامیکی در ایران توسط شرکت متالورژ طراحی، ساخت و نصب گردید.

این ماشین قابلیت بالانس دینامیک تجهیزات دوار مانند پروانه ( Impeller ) تا وزن 40 تن و تا قطر 5 متر را دارا است

سنسورهای بسیار دقیق ، میزان نابالانسی را اندازه گیری و پس از انجام محاسبات فرکانسی و برداری، موقعیت و میزان نابالانسی مشخص و با اضافه نمودن وزنه، نا بالانسی برطرف می شود.

ماشین بالانس دینامیک شرکت متالورژ قابلیت بالانس به صورت تک صفحه ای و دو صفحه ای را دارد.

انجام بالانس مطابق استاندارد ISO1940 و با کلاس دقت 6.3 انجام و گواهی صادر می شود

تصویر نصب Dynamic Balancing Machine در کارخانه شرکت متالورژ - بالانس دینامیکی در اصفهان 

بالانس دینامیکی در اصفهان

آخرین بروز رسانی: