ماشین پروفیل خم کن

امکانات شرکت متالورژ
ماشین پروفیل خم Profile bending machine

این ماشین تولید شرکت PULLMAX سوئد است. توانایی خمکاری مقاطع دارد.
به عنوان مثال ناودانی بال 450 میلیمتر یا تیر آهن بال 400 میلیمتر را می تواند به صورت قوس دار درآورد.

ماشین پروفیل خم کن

آخرین بروز رسانی: