خم برک 600 تن 6 متری CNCچهار محور

  • پرس برک 600 تن 6 متری CNCچهار محور

  • ظرفیت: 600 تن ( 100 تن بر متر)
  • طول خمکاری: 6.3 متر
آخرین بروز رسانی: