کوره میدرکس - قسمت بالایی

اجزاء کوره میدرکس توسط شرکت متالورژ جهت کارخانه مجتمع فولاد مبارکه تولید شده است

ذیلاً تصویر قطعه بالایی (Midrex Upper Part) کوره میدرکس را مشاهده می نمایید

Midrex Upper Part

سایر قطعات کوره میدرکس تولیدی توسط شرکت متالورژ را از ایـنـجـا ببینید

آخرین بروز رسانی: