کوره میدرکس - قسمت میانی

اجزاء کوره میدرکس توسط شرکت متالورژ جهت کارخانه مجتمع فولاد مبارکه تولید شده است

ذیلاً تصویر قطعه میانی(Midrex Middle Part) کوره میدرکس را مشاهده می نمایید

Midrex Midldle  part, کوره میدرکس اجزاء

جهت مشاهده سایر قطعات کوره میدرکس تولیدی توسط شرکت متالورژ ایـنـجـا را ببینید

آخرین بروز رسانی: