تولید و تحویل پروانه آلومینیومی

Aluminium Impeller

شرکت متالورژ تعداد 4 قطعه پروانه تمام آلومینیومی به روش مهندسی معکوس بر اساس نمونه برای شرکت شایان فناور زاگرس (واقع در بندرعباس) تولید و تحویل نمود.

کیفیت مطلوب ساخت و مشابهت با نمونه اصلی مورد تایید کارفرما ثالث قرار گرفت.

با تحویل این پروژه با کیفیت باب انجام پروژه های دیگر گشوده گردید.

آخرین بروز رسانی: