شافت پینیون کوره سیمان

تولید شافت پینیون سنگین کوره سیمان توسط شرکت متالورژ در آبان ماه 1392 انجام شد. این شافت 3 تنی  به سفارش شرکت  سیمان سپاهان تولید شده است. کلیه مراحل ماشینکاری اعم از تراشکاری، سنگ زنی و اجرای جای خار تماماً در شرکت متالورژ و به نحو مطلوب انجام رسیده است.

در حال حاضر امکان تراشکاری با کارگیر طول تا ده متر و قطر 1500میلیمتر روی بستر و  1200میلیمتر روی ساپورت فراهم شده است.

 

Shaft,Pinion,Turning,شافت، پینیون

Cement Furnace 's shaft-pinion

آخرین بروز رسانی: