بازدید هیئت اکراینی از شرکت متالورژ

در تاریخ هجدهم مهرماه 1392 گروهی از کارشناسان شرکت کک سازی از کشور اکراین جهت بررسی امکانات و قابلیت ها از کارخانه شرکت متالورژ بازدید کردند. در این بازدید مهندسین اوکراینی در جریان توانایی و سوابق کاری شرکت متالورژ قرار گرفتند.

Ukrain2

 

Ukrain3

 

Ukrain4

 

ukrain5

 

ukrain6

 

بازدید هیئت اوکراینی از شرکت متالورژ

آخرین بروز رسانی: