تغییر تلفن های شرکت متالورژ

تلفن های شرکت متالورژ از اول دی ماه 1396 به شرح زیر تغییر کرد:

تلفن: 37609690 و 37609691 کد 031

دورنگار: 37609692 کد 031

آخرین بروز رسانی: