تغییر تلفن های شرکت متالورژ

تلفن های شرکت متالورژ از اول دی ماه 1396 به شرح زیر تغییر کرد:

تلفن: 37609690 ، 37609691 و 37609692 کد 031

شماره پیام رسان ایرانی (ایتا ، روبیکا، بله ): 09902407292

آخرین بروز رسانی: