بازدید کارشناسان شرکت گوهر روش سیرجان از توانمندی های شرکت متالورژ

روز شنبه 92/10/7، جمعی از کارشناسان شرکت گهر روش سیرجان از توانمندی ها و امکانات شرکت متالورژ بازدید کردند.

در این هیات آقای مهندس خوارزمی، مدیر بازرگانی و آقای مهندس اسدی از عوامل فنی شرکت گهر روش، ضمن بازدید اظهار امیدواری نمودند که در آینده سفارشات بیشتری به شرکت متالورژ واگذار گردد

یادآوری می نمایدتا کنون قطعاتی همچون وکیوم تانک، سگمنت زنجیر باکت ویل، Valve Body، Wear Plate، Bridge Plate  و قطعات متعدد دیگری برای آن شرکت تولید نموده ایم.

آخرین بروز رسانی: