ساخت قطعات کرو ریل شرکت نظم آوران گل گهر

ساخت و آماده سازی و ارسال  قطعات صاف و کمانی Curve Rail با ضخامت های 70 و 90 میلیمتر همچنین قطعات Front Plate

مربوط به معدن گل گهر در شرکت متالورژ به انجام رسید.

آخرین بروز رسانی: