تابلو شهید چمران

تابلو تصویر دکتر مصطفی چمران ( شهید دفاع مقدس) به سفارش اداره برق اصفهان ، به صورت تمام فلزی و به روش برشکاری طراحی و تولید گردید.

شهید چمران

تاریخ درج خبر 1395/07/07

آخرین بروز رسانی: